Hur skapar man en edge med teknisk analys?

Teknisk analys är en av flera analysmetoder, som används flitigt av både investerare och traders.

Trots detta, är det fortfarande många som påstår att analysmetoden inte fungerar.

Det likställs med att ”spå i kaffesumpen”. 

I dagens inlägg, skall vi gå igenom de primära delarna av teknisk analys och hur man kan använda analysmetoden för att få en edge i marknaden.

Inläggets olika delar:

 • Indikatorer
 • Fördjupning indikatorer
 • Layout
 • Edge
 • Slutsats
Indikatorer

När man gör en teknisk analys, vad är det egentligen man analyserar?

Vi kan börja med att dela upp de olika fragmenten av teknisk analys i ”ledande” indikatorer och ”laggande” indikatorer.

Ledande indikatorer

 • Pris
 • Volym (antalet aktier som bytt händer

Laggande indikatorer

Alla andra, då de baseras på antingen pris eller volym, eller både kombinerat.

Till exempel

 • MACD
 • RSI
 • STOCHASTIC

Med detta sagt, vad bör man fokusera på, när man analyserar till exempel en aktie?

Jo, givetvis hur priset rör sig i samband med volymen.

Det här är core, allt annat är egentligen oväsentligt.

En generell regel gällande volym, är att ju mer volym – ju säkrare prissättning.

En aktie som rör sig 20% på grund av att någon köpt eller sålt 1 aktie, är alltså inte en ”säker prissättning”. Aktien är snarare kraftigt manipulerad åt något håll.

Indikatorerna jag använder, är följande:

 • EMA 10
 • EMA 20
 • MA 50
 • MA 100
 • MA 200
 • Volym + MA20
 • MACD (12/26/9)
 • RSI (14)
 • Relativstyrka
Indikatorerna i korta drag

EMA = Exponentiellt glidande medelvärde.
De sista dagar viktas högre, vilket gör medelvärdet mer följsamt till priset.
Passar därför bra på kortare medelvärden.

Mitt användningsområde – Använd för att fånga kortare trender, både som signallinje för köp och för sälj.

MA = Glidande medelvärde
Det är ett medelvärde för den tidsperiod man ställer in, som i mitt fall då är 50, 100 eller 200 dagar.

Mitt användningsområde – Används primärt för att urskilja starka trender.

Volym + MA20
Volym är uttrycket, för antalet aktier som bytt händer under tidsperioden.

Även här kan man använda ett glidande medelvärde på volymen, för att lättare få en indikation på om något handlas mer eller mindre än till exempel 20 dagars snittet.

Mitt användningsområde – Används för att analysera köp och säljbeteende. I en varaktig uppgång, vill man se att rekylerna sker på låg volym och att uppgångarna sker på hög volym.
Detta signalerar ett konstruktivt beteende. Tänk i termer av utbud/efterfrågan.

Det omvända, signalerar som ni säkert förstår, att något inte står rätt till.

MACD (12/26/9)
I korta drag, så är MACD en momentum indikator.

Mitt användningsområde – Stödjande indikator, kollar sällan på det numera.

Läs mer om indikatorn nedan:

RSI (14)
I korta drag, så är RSI en momentum indikator som visar på om något är överköpt eller översålt.

Mitt användningsområde – Stödjande indikator. För mig indikerar hög RSI styrka i trenden.

Men en RSI kring 90, ser jag som varnande på kort sikt.

Läs mer om indikatorn nedan:

https://www.vinnarbyran.se/RSI.html

Relativstyrka
Mäts bäst mot utvalt index, om det gäller aktier.

Detta skall ge en indikation på om något handlas starkare (hög efterfrågan) eller svagare (låg efterfrågan) än index.

Mitt användningsområde – Som ni säker förstår, hög efterfrågan driver priset uppåt, låg efterfrågan driver priset nedåt.
För att tjäna pengar, behöver man positionera sig med trenden och därmed efterfrågan.

Layout

Layoutmässigt, kan man välja att bygga upp själva chart-fönstret precis hur man vill, efter tycke och smak.
Var kreativa, bygg upp layouten på ett sätt som fungerar bra för er!

Jag har dock en viktig lärdom att dela med mig av här.

När ni väl använt en viss layout länge, stressa inte med förändringar.
Chart-fönstret är likt ett filter, som avgör hur man ser på saker och ting.
Byter ni alla beståndsdelar av filtret, så kommer även uppfattningen av det ni ser, att ändras.

Been there, done that.

Kostnaden för det, vill ni inte ens veta.

Hur kan man, utifrån allt jag berört, skapa sig en edge?

Låt mig förklara, i så korta drag jag bara kan.

Det är alltid en edge, att handla med en pågående trend.

Genom att plotta ut MA50/100/200 på en graf, så kan man fort avgöra om trenden är stark, neutral eller svag.
Detta kan man avgöra på 1 sekund, genom att kolla ordningen och lutningen på linjerna.

Ordningsföljden

 • MA50
 • MA100
 • MA200

Signalerar oftast, att trenden är stark, speciellt om lutningen på linjerna är uppåt och att mellanrummet mellan linjerna är större.

Se bild.

Stark trend

Är linjerna helt ihop körda och dansar runt varandra, så är trenden neutral.

Se bild

Neutral trend

Och är linjerna i helt omvänd ordning och lutar nedåt, så är trenden svag.

Se bild

Svag trend

Vi kan också skapa oss en edge, genom att använda EMA 20 (svart linje närmast priset), RSI och genom att analysera volymstaplarna.

Observera noga bilden nedan.

Diamyd trade

Det vi kan se, är att trenden i sig, är god. Alla glidande medelvärden ligger i rätt ordning.
Vi kan också se att volymen är låg vid varje enskild rekyl mot trenden.
Detta visar på att säljarna ”ebbar ut” (lågt utbud).

När priset väl börjar avancera, så tillkommer volymen rejält, vilket visar på att efterfrågan är hög.

Detta är ett typ exempel på ett konstruktivt beteende.

Efter breakouten kring 24kr, så gick aktien starkt hela vägen till ca 43kr.
En rörelse på nästan 90%.

Aktien är stretchad, vilket vi kan se på RSI indikatorn som noterades på 92.

Vid dessa nivåer, behöver 95% av alla aktier rekylera eller gå sidledes, baserat på egen erfarenhet.

Vid en RSI på 90 < plockar jag alltid av size.

Aktien gör sedan en bas, där EMA20 återtestas. Detta är helt normalt och sker enligt skolboken på låg volym (lågt utbud).

För att sedan gapa upp igen på skyhög volym, drivet av ett studieresultat. Här har vi ytterligare en breakout ur kortare bas, som är högst köpvärd.

Från sista breakouten, avancerar aktien 66% till toppen kring 75kr.

Hade man använt EMA 20 som stopplinje, så hade man fortfarande varit kvar i traden som initierades kring 24kr.

Och därmed haft en ”inlåst” vinst på hela 129%.
Och vem vet om aktien slutar där?

En annan säljstrategi som jag använder mig av, är att sälja in i styrkan.
Men mer om det i ett annat inlägg.

Slutsats

Teknisk analys fungerar, vid rätt användning.

Alla som påstår motsatsen, vet inte vad de talar om.

Annons

Hur kommer man igång med swingtrading?

Swingtrading är för mig, en tradingstil som kräver regelverk för att fungera riktigt bra.

 Där regelverkens kärnuppgift är att skydda kapitalet ifrån dumma beslut.

Och för att säkerställa att man är positionerad med sannolikheten, snarare än mot den.

Uppdelning inlägg:
 • Strategi
 • Tillgångsslag
 • Geografi
 • Nätmäklare
 • FA eller TA

Nedan kommer jag beskriva hur jag hade lagt upp strategin idag

Exempel på en tradingstrategi

Eget kapital = 100 000kr

Risk = 1% av EK / trade (1000kr)

Max size = 20% av EK (20 000kr)

Min size = 5% av EK (5000kr)

Max procentuell risk = 5 – 7,5%

Risk mäts alltid i relation till eget kapital.

Hur stor positionen blir, måste därför räknas ut från fall till fall.
Till exempel, aktien har 5% ner till en rimlig stoppnivå.
Positionens storlek blir då 1000 (1% av ek) / 0,05% = 20 000kr.

Ovan har vi nu grundfundamentet i strategin.

Vad skall man handla för tillgångsslag?
 • Aktier?
 • Index?
 • Råvaror?
 • Valuta?

Vad man väljer att handla för tillgång, är helt upp till var och en.
Personligen föll jag in på aktier från start och därför valt att fortsätta på den vägen.

Min tro är också att aktier är det enklaste att swingtrada, då aktier tenderar att trenda.

Vilken geografi skall man inrikta sig på?

Det vanligaste är att man inriktar sig på det landet man är bosatt i. Vilket också är min rekommendation.

Det finns många anledningar till detta, men för att nämna några:

 • Billigare (lägre courtage och valutaväxlingar)
 • Man lär känna marknaden och dess rörelser (edge)
 • Samma redovisningsprinciper i rapporter
 • Lättare att få tag i nyheter
Vilken nätmäklare?

Swingtrading är också en stil som har hög frekvens. Med hög frekvens på affärerna, bör man också överväga vilken plattform / nätmäklare man använder.

De nätmäklare jag rekommenderar för handel i Norden, är följande:

 • Pareto
 • Avanza
 • Nordnet

Hör av dig till deras kundservice och fråga efter vilka villkor de har rörande courtage och växlingsavgifter.

Gå också in på plattformarna och känn efter själv vilken som känns bäst att använda.

Fundamental analys eller teknisk analys?

Här råder det helt spridda skurar, beroende på vem du frågar.

Det som jag anser är bäst, är tekniskt analys med fundamenta som stöd.

Tänk er en fördelning på 90/10.

Strategin jag tog fram i början av inlägget, är också riktat mer mot dem som använder sig av teknisk analys.

Anledningen till att jag tycker teknisk analys fungerar bra med swingtrading, är för att man enkelt kan planera traden. Vart köper jag, vart stoppar jag och vart gör jag exit vid vinst.

I nästa inlägg tänker jag gå igenom vilka indikatorer som jag använder i min tekniska analys.

Vad är swingtrading?

Swingtrading är en av många tradingstilar som används globalt, för att kapitalisera på marknaden.

I grunden handlar swingtrading, om att försöka fånga en större del av en prisrörelse.

Tidshorisonten brukar sträcka sig från en dag, till flera veckor.

Swingtrading är också den stilen jag valt att bemästra.

Varför swingtrading?

Fördelarna med en swingtrading approach är många.

Speciellt om du handlar aktier i min mening.

Nedan har listat de största fördelarna:
 • Tidseffektivt – Lätt att kombinera med annan sysselsättning.
 • Hög kapitaleffektivitet – Inga ”döda” pengar.
 • Mindre drawdowns genom användning av stopploss.
 • Tillåter hög avkastning genom frekvent compounding.
 • Mindre påfrestande för psyket än till exempel daytrading, speciellt i kombination med annan sysselsättning.
Vilka är då nackdelarna med swingtrading?
 • Om man hamnar i ”otakt” med marknaden, så är det svårt att komma i ”takt” igen.
 • Kräver starkt psyke i tider av ackumulerade förluster.
 • Kräver god riskhantering.
 • Högre kostnad för courtage och växlingsavgifter, jämfört med en långsiktig strategi.

Swingtrading är också en tradingstil, som jag tror gynnas av regelverk.

Regelverk, som skall säkerställa att man inte gör något dumt.

I mitt fall, har flera års finslipande av strategin, lett till att jag idag eliminerat många av de nackdelar som strategin har.
Vilket som ni förstår, lämnat mig kvar med alla fördelar.

Detta syns också tydligt på avkastningen, som blivit allt bättre med åren.

Slutsats

Swingtrading är för dig, som söker hög potentiell avkastning till låg risk.

Men också för dig, som vill kombinera trading med annan sysselsättning, t.ex. vanligt heltidsjobb.