Vad är swingtrading?

Swingtrading är en av många tradingstilar som används globalt, för att kapitalisera på marknaden.

I grunden handlar swingtrading, om att försöka fånga en större del av en prisrörelse.

Tidshorisonten brukar sträcka sig från en dag, till flera veckor.

Swingtrading är också den stilen jag valt att bemästra.

Varför swingtrading?

Fördelarna med en swingtrading approach är många.

Speciellt om du handlar aktier i min mening.

Nedan har listat de största fördelarna:
  • Tidseffektivt – Lätt att kombinera med annan sysselsättning.
  • Hög kapitaleffektivitet – Inga ”döda” pengar.
  • Mindre drawdowns genom användning av stopploss.
  • Tillåter hög avkastning genom frekvent compounding.
  • Mindre påfrestande för psyket än till exempel daytrading, speciellt i kombination med annan sysselsättning.
Vilka är då nackdelarna med swingtrading?
  • Om man hamnar i ”otakt” med marknaden, så är det svårt att komma i ”takt” igen.
  • Kräver starkt psyke i tider av ackumulerade förluster.
  • Kräver god riskhantering.
  • Högre kostnad för courtage och växlingsavgifter, jämfört med en långsiktig strategi.

Swingtrading är också en tradingstil, som jag tror gynnas av regelverk.

Regelverk, som skall säkerställa att man inte gör något dumt.

I mitt fall, har flera års finslipande av strategin, lett till att jag idag eliminerat många av de nackdelar som strategin har.
Vilket som ni förstår, lämnat mig kvar med alla fördelar.

Detta syns också tydligt på avkastningen, som blivit allt bättre med åren.

Slutsats

Swingtrading är för dig, som söker hög potentiell avkastning till låg risk.

Men också för dig, som vill kombinera trading med annan sysselsättning, t.ex. vanligt heltidsjobb.

Annons